Vacature voorzitter

Vacature voorzitter Ondernemers Netwerk Stadshart Steenbergen (ONS Steenbergen)

Omschrijving

In 2019 en 2020 is gewerkt aan een verdere doorontwikkeling van het Retail Platform Steenbergen naar een moderne stadshartorganisatie. Onder de naam “Ondernemers Netwerk Stadshart Steenbergen” (ONS Steenbergen) wil de vereniging verder bouwen aan een vitaal economisch stadshart van de kern en stad Steenbergen. ONS Steenbergen staat daarmee niet alleen voor retail, maar streeft naar verbindingen tussen horeca, diensten en winkels. In de toekomst zal het meer en meer gaan om een combinatie van commerciële en ook niet-commerciële functies, die een reden vormen voor een bewoner en bezoeker om naar het stadshart te komen; een bezoek aan een dokter wordt daarbij gecombineerd met een bezoek aan de supermarkt en en een terrasje. In die hoedanigheid dienen commerciële en niet-commerciële functies elkaar te versterken en dienen projecten en activiteiten ontwikkeld te worden, die dit bezoekgedrag versterken. Van contact naar contract (de spreekwoordelijke kassa-aanslag).

 

Structuur huidige bestuur

Het bestuur van ONS Steenbergen bestaat uit een dagelijks Bestuur en een algemeen bestuur. Eind 2019 is een vrijwel volledig nieuw bestuur geformeerd met nieuw elan en drang om in gezamenlijkheid zowel een professionalisering van diverse bestuurszaken als ook het hogere doel – de economische ontwikkeling van het stadshart –  te versterken.

Het huidige dagelijks bestuur bestaat uit drie personen; de voorzitter, secretaris en pennigmeester. Het algemeen Bestuur bestaat uit 8 personen. Het algemeen – en dagelijks Bestuur worden door een secretarieel – en financieel ondersteuner ontzorgd. Daarnaast is een centrummanager voor het stadshart actief, die namens ONS Steenbergen en de gemeente Steenbergen mede een initiërende -, verbindende – en coördinerende rol heeft om het centrum te versterken.

 

Functieprofiel voorzitter

Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter is het bestuur op zoek naar een kandidaat die zoveel mogelijk van de onderstaande competenties beheerst of deze zich snel eigen kan maken. De functie is onbezoldigd.

 

Eigenschappen

 • De voorzitter heeft affiniteit met Steenbergen en het Steenbergse bedrijfsleven; bij voorkeur met economische functies als winkels en horeca. De voorzitter beschikt daartoe over een relevant netwerk in Steenbergen;
 • De voorzitter is een inspirerende teamplayer;
 • De voorzitter heeft goede communicatieve vaardigheden;
 • De voorzitter is proactief en coacht zijn bestuursleden;
 • De voorzitter heeft een helikopterview;
 • De voorzitter heeft ervaring met het effectief en efficiënt leiden van vergaderingen;
 • De voorzitter kan omgaan met belangentegenstellingen en is in staat om onpartijdig (zonder eigen belang) te sturen in processen en op resultaten;
 • De voorzitter heeft bij voorkeur geen commerciële belangen in het centrum van Steenbergen of kan dit overtuigend scheiden.
 • De voorzitter is in staat om Ons Steenbergen, zowel intern als extern, met name richting de gemeente Steenbergen te vertegenwoordigen (in het bijzonder ook in contacten met het College van Burgemeester & Wethouders en de Gemeenteraad).

Taken

 • Aansturen, coördineren en voorzitten van het dagelijks – en algemeen bestuur van ONS Steenbergen;
 • ONS Steenbergen vertegenwoordigen in het centrumoverleg met de gemeente Steenbergen (circa 5x per jaar);
 • Verbindingen leggen tussen activiteiten van ONS Steenbergen en het stimuleren van initiatieven die leiden tot een bijdrage aan de doelstellingen van ONS Steenbergen;
 • Zorgen voor goede relaties binnen en buiten ONS Steenbergen;
 • Bewaken van de kwaliteit en voortgang van de vergaderingen van ONS Steenbergen;
 • Bijdragen aan de jaarlijkse opstelling van een begroting en jaarverslag, welke ter vaststelling van het algemeen bestuur wordt voorgelegd en als verantwoording dient naar het College van B&W van de gemeente Steenbergen.

Procedure

 • U kunt uw interesse kenbaar maken middels het aanbieden van uw CV en motivatiebrief tot en met maandag 30 november 2020 via secretariaat@onssteenbergen.nl
 • Voor vragen kunt u contact opnemen met secretariaat@onssteenbergen.nl
 • Op basis van uw kandidaatstelling zal een door het bestuur ingestelde commissie (afhankelijk van het aantal kandiaten) een selectie maken en eerste kennismakingsgesprekken plannen.
 • Na deze eerste ronde volgt mogelijk nog een tweede ronde. Intentie van het bestuur is om de nieuwe voorzitter uiterljk medio december te kiezen.
 • Verwachte overdracht zal dan plaatsvinden in de eerste maanden van 2021 en met de voorjaarsvergadering van ONS Steenbergen in maart/april zal de nieuwe voorzitter formeel worden benoemd.