Reclamebelasting

Ondernemersfonds (reclamebelasting)

Heeft u reclame langs de weg geplaatst? Misschien moet u reclamebelasting betalen. De gemeente stuurt u een belastingaanslag.

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Steenbergen. Lees ook de Technische toelichting.