Coronaloket

Informatie voor ondernemers over maatregelen rond het coronavirus

Net als in de rest van getroffen gebieden in Europa worden bedrijven in Steenbergen zwaar geraakt door de maatregelen die worden genomen ter bestrijding van het coronavirus. De signalen die men uit verschillende sectoren ontvangt en de mogelijke gevolgen voor bedrijven en werknemers zijn zorgwekkend.

De gemeente Steenbergen leeft met u mee en men zet zich er als overheid samen met u de schouders onder om hier weer bovenop te komen.

Op landelijk niveau is inmiddels een aantal maatregelen genomen om de (financiële) gevolgen voor bedrijven zoveel mogelijk te beperken. Deze maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Ook voor de agrarische sector zijn er extra maatregelen genomen.

Vanuit de gemeente Steenbergen doet men er alles aan om ondernemers en werknemers in deze moeilijke tijd te ondersteunen. Binnen de gemeente beraadt men zich op maatregelen die aanvullend op de landelijke en provinciale maatregelen kunnen worden genomen. Actuele informatie kunt u hierover vinden op de internetpagina van gemeente Steenbergen. Op deze website van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vindt u informatie over het virus en over de maatregelen die regionaal en landelijk genomen worden.

 

Steunmaatregelen voor ondernemers

De gemeente Steenbergen heeft op 26-3-2020 het volgende bekendgemaakt:

  • Er komt voor ondernemers uitstel van betaling van gemeentelijke lasten zoals de OZB, de afvalstoffenheffing, rioolheffing, toeristenbelasting en reclamebelasting. Aanslagen die al zijn opgelegd hoeven zij pas later te betalen, andere aanslagen worden later dan gewoonlijk opgelegd. Horecaondernemers hoeven de huur van de ondergrond voor hun terrassen de komende maanden niet te betalen.
  • De marktgelden die marktkooplieden al hebben betaald aan de gemeente krijgen zij terug voor de markten die niet doorgaan. Hetzelfde geldt voor evenementen die niet kunnen doorgaan en waarvan de leges al wel zijn betaald.
  • Rekeningen die ondernemers aan de gemeente sturen worden sneller betaald. Voor rekeningen die ondernemers aan de gemeente moeten betalen worden geen betalingsherinneringen verstuurd.

De gemeente Steenbergen werkt intussen aan een steunfonds voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen van de gemeente.
Het college gaat hierover een voorstel doen aan de raad, die hierin een beslissende stem heeft. Het is een speciaal fonds dat dient als vangnet als de landelijke regelingen de problemen niet kunnen oplossen. Dit vraagt de komende tijd om een verdere uitwerking. Zodra hier meer over bekend is volgt nader bericht.

Heeft u vragen over deze steunmaatregelen als betrokken partij dan kunt u met uw vragen terecht op het volgende adres: steunmaatregelen@gemeente-steenbergen.nl.

 

Schroom niet om contact met de gemeente Steenbergen te zoeken via de relatiebeheerders bedrijven.

 

Detailhandel, dienstverlening en bedrijven in het centrum (stadshart) van Steenbergen kunnen ook contact opnemen met via Maikel Gijzen (Centrummanager) – info@maikelgijzen.nl, telefoon: 06-51698817 of het secretariaat van Ondernemers Netwerkwerk Stadshart Steenbergen (ONS) Steenbergen via secretariaat@onssteenbergen.nl.

 

 

Voor meer informatie over de landelijke maatregelen verwijzen wij u graag naar de volgende bronnen:

 

Voor meer informatie over maatregelen binnen de gemeente Steenbergen:

 

Voor meer informatie over maatregelen binnen de agrarische sector:

 

Voor uw communicatie met klanten kunt u gebruik maken van het pamflet “Winkel Velig & Koop Lokaal – Huisregels Corona-virus Covid-19 ONS STEENBERGEN

Voorbeelden van aanpassingen in winkels: