Coronaloket

Informatie voor ondernemers over maatregelen rond het coronavirus

Net als in de rest van getroffen gebieden in Europa worden bedrijven in Steenbergen zwaar geraakt door de maatregelen die worden genomen ter bestrijding van het coronavirus. De signalen die men uit verschillende sectoren ontvangt en de mogelijke gevolgen voor bedrijven en werknemers zijn zorgwekkend.

De gemeente Steenbergen leeft met u mee en men zet zich er als overheid samen met u de schouders onder om hier weer bovenop te komen.

Op landelijk niveau is inmiddels een aantal maatregelen genomen om de (financiële) gevolgen voor bedrijven zoveel mogelijk te beperken. Deze maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Ook voor de agrarische sector zijn er extra maatregelen genomen.

Vanuit de gemeente Steenbergen doet men er alles aan om ondernemers en werknemers in deze moeilijke tijd te ondersteunen. Binnen de gemeente beraadt men zich op maatregelen die aanvullend op de landelijke en provinciale maatregelen kunnen worden genomen. Actuele informatie kunt u hierover vinden op de internetpagina van gemeente Steenbergen. Op deze website van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vindt u informatie over het virus en over de maatregelen die regionaal en landelijk genomen worden.

 

Update CORONA en de Retail – 27 oktober 2020

Rutte en De Jonge hebben een extra oproep gedaan om de bestaande maatregelen na te leven. Eerder vanmiddag hebben Hoekstra, Koolmees en Wiebes steunmaatregelen aangekondigd en zijn er nieuwe afspraken gemaakt met de retail. Vanochtend de brancheorganisaties gesproken met minister Grapperhaus, minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer, over de veiligheid in winkels en winkelgebieden. Het kabinet is onder de indruk hoe wij ons als retail in zetten voor het waarborgen van de veiligheid in winkels. Hiervoor hebben ze nieuwe richtlijnen opgesteld. Zowel voor in de winkel als de openbare ruimte in winkelgebieden. Het kabinet spreekt met lof over hoe de sector dit heeft opgepakt. Zowel in het gesprek, als richting de Tweede Kamer en in het persmoment.

De komende weken gaat men in gesprek met het ministerie van Veiligheid en Justitie over het verder versterken van de handhaving.

Richtlijnen in de winkels 
De richtlijn Verantwoord winkelen richt zich op veiligheid in de winkel. Belangrijke aanscherpingen zijn:

 • Voer aantoonbaar deurbeleid. Richtlijn is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter winkelvloeroppervlak en vermeld maximum aantal klanten op de poster. Voor de grote winkels boven 1.000 vierkante meter in de woon- en tuinbranche adviseren wij 1 klant per 25 vierkante meter.
 • Zet in op spreiding van klanten over de week en de dag. Kijk daarom of de geboden openingstijden lokaal gezamenlijk breed kunnen worden ingevuld.
 • Voorzie medewerkers van beschermende middelen (kuchschermen, mondmaskers) en zie toe op gebruik daarvan.

Lees hier de branchespecifieke regels & adviezen, die door INretail zijn opgesteld.

 

Nadruk op alleen winkelen en spreiding 
We blijven jullie op het hart drukken dat het van groot belang is om alle richtlijnen te volgen en ook een verantwoordelijkheid te pakken voor de veiligheid in ons winkelgebied. Door te zorgen dat ondernemers, de medewerkers en klanten de richtlijnen naleven voorkomen we mogelijk verdere aanscherpingen in winkeltijden of zelfs sluiting van winkels. Minister Wiebes benadrukte de boodschap dat iedereen zich aan de regels moet houden, om alleen te gaan winkelen en om openingstijden en daarmee winkelbezoek meer te spreiden.

 

Er wordt een landelijke communicatiecampagne gestart om nog meer uit te dragen dat het veilig winkelen is. Onder veilig winkelen verstaan wij voor klanten: kom alleen, op daluren en koop gericht. Voor ondernemers: blijf de richtlijnen volgen. Voor gebieden: omarm de nieuwe richtlijnen en organiseer met elkaar een veilig omgeving. Sinds de oproep van vorige week om foto’s te delen van hoe de maatregelen worden gevolgd, hebben we vele reacties binnen gekregen. Blijf dit doen. Het helpt in de beeldvorming en om klanten, gericht en alleen, naar de winkel te krijgen.

 

 

Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

Meer dan we zouden willen heeft de verscherping van de maatregelen impact op de samenleving en de economie. Maar deze stap is nu nodig zodat zich daarna een nieuw perspectief aandient: een samenleving waarin we het virus onder controle houden. Het is cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen kunnen houden en de basisregels blijven volgen. Iedereen met klachten laat zich testen en mensen met een positieve testuitslag blijven thuis. Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen.

 

Voorspelbaarheid

Wat we willen is zo gericht mogelijk ingrijpen. Maar hoe hoger het aantal besmettingen, hoe minder fijnmazig de maatregelen. Het zicht op en de voorspelbaarheid van de verspreiding van het virus wordt versterkt door het testbeleid, het coronadashboard met hieraan toegevoegd een routekaart met 4 risiconiveaus waarbij voor iedereen duidelijk is welke maatregelen op welk moment nodig zijn, de app CoronaMelder als ondersteuning bij het bron- en contactonderzoek en aangescherpte wetgeving en handhaving. Zo versterken we het zicht op en de voorspelbaarheid van de verspreiding van het virus. Zo kunnen we snel en gericht bijsturen en de verspreiding van het virus tegengaan, daar waar het virus oplaait.

 

Vervolg

De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag  14 oktober 22:00 uur. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal besmettingen en de druk op de reguliere zorg alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de maatregelen effect hebben en dus heroverwogen kunnen worden.

 

De maatregelen

Groepen:

 • Thuis ontvangt u maximaal 3 personen per dag.
 • In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.
 • Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens.
 • Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen

Het dagelijks leven:

 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
 • In het voorgetzet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk
 • Uitgezonderd zijn:
  • Hotels voor hotelgasten
  • Uitvaartcentra
  • Luchthavens voorbij de security check
 • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.
 • Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.
 • Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol of softdrugs meer verkocht of bezorgd.
 • Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol of softdrugs op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.
 • Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:
  • Markten voor levensmiddelen
  • Beurzen en congressen
  • Bioscopen en theaters
  • Wedstrijden
  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties
 • In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.
 • Op zogenaamde doorstroomlocaties (bijvoorbeeld monumenten, bibliotheken en musea) geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak met uitzondering van detailhandel en markten voor levensmiddelen.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Uitgezonderd zijn:
  • Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
  • Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
 • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Reizen:

 • Reis zo min mogelijk
 • Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres
 • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte
 • Voor het buitenland geldt: volg reisadviezen van Buitenlandse Zaken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie over de landelijke maatregelen verwijzen wij u graag naar de volgende bronnen: